Nhóm: Bệnh Thông Thường
Các nhà khoa học Mỹ cho biết một loại gen có liên quan đến hệ miễn dịch
của con người có thể phát huy vai trò quan trọng trong quá trình diễn
biến của bệnh Parkinson.Những người bị bệnh Parkinson rất khó khăn khi thực hiện các hành động chủ định. (Nguồn: Internet)

Phát hiện này cung cấp những phương hướng mới cho công tác điều trị hiệu quả căn bệnh Parkinson.
Các
nhà khoa học tiến hành nghiên cứu lâm sàng đối với 2.000 người mắc bệnh
Parkinson cùng 2.000 người khỏe mạnh và đã phát hiện một loại gen nằm
trong khu vực gen kháng nguyên tế bào bạch cầu ở người. Loại gen này có
mối quan hệ chặt chẽ với bệnh Parkinson.

Khu vực gen kháng
nguyên tế bào bạch cầu ở người có chứa lượng lớn gen có liên quan đến
hệ miễn dịch cơ thể người, trợ giúp cơ thể nhận biết “kẻ xâm lược” và
các tổ chức tế bào của chính nó.

Tiến sỹ Zhabeidiang thuộc Đại
học Washington cho biết các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính
xác loại gen nào đã ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh Parkinson.

Tuy nhiên, phát hiện này cho thấy bệnh Parkinson có mối quan hệ với sự truyền nhiễm, bệnh viêm nhiễm và phản ứng tự miễn dịch.
Theo Khoa học đời sống
Copyright © 2012 WAPSEX All rights reserved